Augmented Reality LAR-app er nu tilgængelig - ganske gratis

KLIKOVAND - som nu er en del af DNNK - søsatte et pilotprojekt, der skulle gøre det lettere for planlæggere i kommune og forsyning at have en dialog med borgere om klimatilpasning. Resultatet af dette blev udviklingen af en app, der via Augmented Reality kunne visualisere LAR-løsninger. Appen blev udviklet af Intertisement i samarbejde med en følgegruppe af professionelle fagfolk indenfor klimatilpasning. 

Appen er nu klar på Apple App Store og Google Play og kan tages i brug kvit og frit! 

Vi håber, at I vil prøve den af, og at den kan være en hjælp i jeres daglige arbejde med klimatilpasning. 

Prøv appen og læs mere om projektet her >

Kender I nogle gode klimatilpasningsløsninger på sportsfaciliteter?

DNNK er blevet kontaktet af DBU, der er i gang med at udarbejde et idekatalog til DBU’s Projekt & Analyse team.

Kataloget har til formål at udbrede viden om innovative og bæredygtige fodboldfaciliteter i byrummet.

I DNNK synes vi at det er en spændende ide, hvor klimatilpasning sættes ind i en konkret sammenhæng, som mange kan forholde sig til.

Kender I til nogle projekter, der kan bruges til reference, så kontakt Frank Brodersen på mail frbr@hofor.dk

Miljøminister Lea Wermelin annoncerer: Vi skal have en samlet national klimatilpasningsplan

Miljøstyrelsen annoncerede den 26. november 2020, at der er politisk enighed om, at der skal udarbejdes en samlet national klimatilpasningsplan, samt igangsættes 4 konkrete initiativer, der skal hjælpe med at løse nogle af de mest presserende udfordringer på området.  

Det fremgår af nyheden, at Miljøministeren anerkender, at vi ser ind i en fremtid, hvor vejret bliver mere ekstremt, hvor der er stigende pres på de kystnære områder, flere skybrud og grundvandet stiger i både land og by. At klimatilpasning er et sammensat og komplekst område, der går på tværs af både lovgivninger og myndigheder. Derfor sættes der gang i et større analysearbejde, som skal medvirke til at afklare, hvordan den bedste koordination af klimatilpasningsindsatsen sikres, samt hvordan man skaber de bedst mulige rammer for kommunernes arbejde.  

Tidshorisont og mulighed for indflydelse 
Arbejdet skal foregå i løbet af 2021, med henblik på politiske forhandlinger i starten af 2022.  

I DNNK vil vi gøre alt hvad vi kan, for at vi med vores stærke og brede faglighed bliver inddraget i arbejdet og hørt i processen. Vi vil derfor følge arbejdet tæt, og løbende bringe relevante nyheder i dette nyhedsbrev.  

De 4 konkrete initiativer 
Miljøstyrelsen oplyser, at arbejdet med de 4 initiativer der fremgår nedenfor, allerede sættes i gang i 2020:  

  1. Et pilotprojekt, der skal bistå udvalgte kommuner med at planlægge helhedsorienteret for udvalgte vandløbssystemer
  2. Et fast track-projekt, som skal undersøge mulighederne for at koordinere fælles indsatser med at sænke højtstående grundvand
  3. En model for en sammenhængende, ydre stormflodsbeskyttelse af København
  4. Et pilotprojekt der skal forbedre forudsigelser af oversvømmelser, som kan danne grundlag for det videre arbejde med udvikling af varsling af oversvømmelser

Miljøstyrelsens nyhed kan læses her > 

DNNK ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår

Til sidst skal der lyde en stor tak til jer alle for jeres deltagelse i DNNK her i det første leveår. Vi har nået rigtigt meget i 2020.

Det er lykkedes at skabe et samlet klimatilpasningsnetværk, og etablere en tæt arbejdsrelation på tværs af hele landet. Ydermere er vi blevet enige om en fælles strategi, der giver os en klar målsætning for vores virke de næste år frem i tiden.

Covid-19 til trods har vi gennemført en lang række arrangementer, og fundet nye måder at afholde dem på. 

Vores mange nye medlemmer kan se frem mod et 2021, hvor vi står endnu stærkere rustet til at arbejde for et klimatilpasset Danmark – tak for at I bidrager til denne rejse.

Vi håber, at I får nogle gode juledage og glæder os til at tage hul på det nye år.

Mange julehilsner fra alle os i DNNK

LinkedIn

Kontakt os: dab@teknologisk.dk

Indstillinger og afmelding    |    Læs nyhedsbrevet i din browser