God morgen med DNNK

Inden sommerferien afholdt DNNK fire morgenwebinarer om klimatilpasning med titlen "God Morgen med DNNK". Fik du ikke set webinarerne ligger de stadig på DNNKs hjemmeside her >. Disse morgenwebinarer vil vi gerne følge op på fra slutningen af november. De tre første webinarer er:

  1. Webinar om Vandrensning den 27. november 2020. Læs mere og tilmeld dig her >
  2. Webinar om Stormflodssikring af Hvidovre og København den 10. december 2020. Læs mere og tilmeld dig her >
  3. Webinar om Kystplanlæggeren den 7. januar 2021. Læs mere og tilmeld dig her >
Temadag: Kystforvaltning og klimatilpasning langs de danske kyster

Afholdes onsdag den 9. december 2020 kl. 9.00-18.30.

DNNK, Region Midtjylland og C2C CC inviterer til temadag om kystforvaltning og klimatilpasning langs de danske kyster. Se invitationen her >

I løbet af dagen skal vi se nærmere på, hvad der rør sig af projekter og nye tendenser inden for klimatilpasning langs vores kyster. Derudover skal vi sammen med kommuner og Kystdirektoratet evaluere på overdragelsen af kystforvaltningsmyndigheden.  

Se program for dagen her >

Tilmeld dig her >

Sidste tilmeldingsfrist er onsdag den 2. december 2020 kl. 12.00.

Webinar: Hvordan integrerer man biodiversitet og økosystemtjenester i klimatilpasningsprojekter?

Afholdes den 11. november 2020 kl. 9.00-11.00.

C2C CC inviterer til webinar, hvor vi gennem forskellige oplæg bliver klogere på, hvordan man skaber de rigtige løsninger, så det både fremmer biodiversiteten og bidrager til håndteringen af de klimaudfordringer, vi står over for i dag og i fremtiden. 

Se program for dagen her >

Tilmeld dig her >

Sidste tilmeldingsfrist er den 9. november 2020.

DNNK aflyser kommende konferencer

Corona er desværre kommet for at blive. Det har DNNK nu taget konsekvensen af og har derfor valgt at aflyse to konferencer i november. Det drejer sig om en Matchmaking konference den 12. november 2020 og en konference om Vandkvalitet af regnvandsafstrømnning den 19. november 2020. 

For at tilpasse sig til de nye tider, vil vi for resten af året samt i 2021 fokusere på en række online arrangementer, der målretter sig forskellige af netværkets medlemmer. F.eks. er vi den 28. oktober startet op med Tech Talks. Vi vil også afholde "Godmorgen med DNNK" igen fra slutningen af november. Derudover har vi tre andre typer af online arrangementer, som vi vil annoncere i løbet af november. 

DNNK har fået et datterselskab!

I forbindelse med tre MUPD-ansøgninger i foråret fik vi før sommerferien besked fra MUDP-sekretariatet om, at DNNK (som forening) ikke kunne være ansøger til sådanne projekter.

Årsagen var kringlet - da DNNK har offentlige midler i form af kontingent fra regioner og kommuner - kunne der være konflikt med statsstøttereglerne. 

Men heldigvis lå løsningen lige for - DNNK skulle blot etablere et ApS selskab til at stå for ansøgningerne. Så på bestyrelsesmødet den 20. august 2020 blev der truffet beslutning herom - og selskabet blev stiftet den 9. oktober 2020. 

Barnet er således velskabt og fik navnet "DNNK Udvikling ApS" og er 100 % ejet af foreningen DNNK. 

Så nu venter vi spændt på svar om de tre ansøgninger, som handler om: 

  1. Digitale værktøjer til klimatilpasning 
  2. Udvikling af magasinfortov til håndtering af skybrud 
  3. Reduktion af mikroplast fra urbane miljøer 

Hvis I er interesseret i at høre mere, så kontakt Ole Larsen olar@hofor.dk 

LinkedIn

Kontakt os: dab@teknologisk.dk

Indstillinger og afmelding    |    Læs nyhedsbrevet i din browser