Generalforsamling i DNNK, afholdes hos HOFOR, KBH

Dagsorden: I henhold til vedtægterne. Se vedtægterne: link Endelig dagsorden samt revideret underskrevet årsregnskab udsendes senest en uge før generalforsamlingen. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Forslag sendes til sv@dnnk.dk senest d. 13. april. Opstilling som kandidat…